ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนกิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ปรจำวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐

วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งเหตุขอความอนุเคราะห์ในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในเขตตำบลต้นธง

ในการนี้จึงได้เดำเนินการ
ล้างฌาปณสถาน หมู่ที่ท ๖ บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง

และได้ดำเนิการสูบน้ำที่ท่วมขัง อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักที่ผ่านมา ณ บ้านสันมหาพน หมู่ทีท ๑๑

ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการ ตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นลงมากีดขว้างทางจรารจร
บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียนอรพิน พิทยาลำพูน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง


 
07 กันยายน 2560