ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602ดำเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส ๑ ซอย ๑๐

วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งว่ามีท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส๑ ซอย๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง 

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการตรวจสอบ และดันท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และกลิ่นเหม็น ให้แก่ประชาชน หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส ๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
04 กันยายน 2560