ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนดำเนินการตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส ๑ ซอย ๑๐

วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งว่ามีท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส๑ ซอย๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง 

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการตรวจสอบ และดันท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และกลิ่นเหม็น ให้แก่ประชาชน หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส ๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน


 
04 กันยายน 2560