ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจับสัตว์เลื้อยคลาน ณ หมู่บ้าน บ่อแฮ้วแลนด์วิว
วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ไ้ด้รับแจ้งจาก ประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ ๓ ว่า 
พบงูในบริเวณ บ่้้าน

ในการนี้ ทาง พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง 

จึงได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นงู ทางมะพร้าว
และได้จับเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

 
29 สิงหาคม 2560