แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
17
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,345
เดือนที่แล้ว
4,539
ปีนี้
43,431
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
460,332
ไอพี ของคุณ
18.207.157.152

การประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565
เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง จัดการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570)แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565)แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง(ครั่งที่5) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตันธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
????????????
ข่าวโดย: ปชส.ทต.ต้นธง


 
22 กรกฎาคม 2565