แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
184
เมื่อวานนี้
231
เดือนนี้
4,291
เดือนที่แล้ว
6,411
ปีนี้
53,707
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
401,509
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 27  สิงหาคม  2564 (เวลา 09.30 น.)

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง 

สภาเทศบาลตำบลต้นธง  โดย นายบุญเลิศ  มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  และพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้มีการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางดำเนินการแก้ไขต่อไปการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

****************

ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง


 
27 สิงหาคม 2564