ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไปกิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๑.๐๐ น. เกิดเหตุรถรถจักรยานยนชนกัันที่หน้าเซเว่น หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธงและได้ดำเนินการช่่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากการได้รับอุบัติเหตุ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

13 ธันวาคม 2560

กิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจับลูกงูเห่า ที่เข้ามาในบริเวณโรงแรมสตาอิน หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

13 ธันวาคม 2560

กิจกรรมประจำสัปดาห์งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาบริเวณสระน้ำหลังเทศบาลตำบลต้นธง

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

 
13 ธันวาคม 2560

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง

โดยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ที่ผ่านมา ได้ดำเนินการจับลูกงูเห่า ที่เข้ามาในบริเวณบ้านเรือน ประชาชน หมู่ที่ ๑ ตำบลต้นธง

และ วันจันทร์ ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการนำผู้ป่วย หมู่ที่ ๙ ตำบลต้นธง นำส่้งโรงพยาบาลลำพูน เนื่องจากผู้ป่วยมีอาการใจสั่นแต่รู้สึกตัวดี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง 
โทร : ๐๕๓ - ๕๖๓ ๗๑๐

12 ตุลาคม 2560

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง และ กองช่าง 

ได้่ดำเนินการนำข้อมูลออกจากกล้องวงจรปิด บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน
ตำบลต้นธง เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุทางจราจร เมือวันพุธ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
21 กันยายน 2560

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงที่จอดรถคนพิการในสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ณ บริเวณ ลานจอดรถ หน้าห้องเก็บของ เพื่อบริการประชาชนต่อไป
13 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐


ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งเหตุขอความอนุเคราะห์ในการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ในเขตตำบลต้นธง

ในการนี้จึงได้เดำเนินการ
ล้างฌาปณสถาน หมู่ที่ท ๖ บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง

และได้ดำเนิการสูบน้ำที่ท่วมขัง อันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนักที่ผ่านมา ณ บ้านสันมหาพน หมู่ทีท ๑๑

ทั้งนี้ ยังได้ดำเนินการ ตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นลงมากีดขว้างทางจรารจร
บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียนอรพิน พิทยาลำพูน

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง

07 กันยายน 2560

วันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งว่ามีท่อระบายน้ำอุดตัน ณ หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส๑ ซอย๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลต้นธง 

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสา่ธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการตรวจสอบ และดันท่อระบายน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน และกลิ่นเหม็น ให้แก่ประชาชน หมู่บ้านคันทรีโฮม เฟส ๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

04 กันยายน 2560

วันพุธ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๓๐

ด้วยศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดลำพูน 
ได้จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กับคณะครู บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครองของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
30 สิงหาคม 2560

วันพุธ ที่่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง ได้รับแจ้งจากประชาชนชาวตำบลต้นธง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันมหาพน ว่าได้รับความเดือดร้อน จากน้ัำที่ท่วมขังภายในบริเวณบ้าน สาเหตุอันเกิดมาจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมา

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินการสูบน้ำออก จากบริเวณบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
และเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายสัตว์มีพิษ ที่มากับน้ำที่ท่วมขัง 
ให้แก่ประชาชนในตำบลต้นธง
30 สิงหาคม 2560

วันอังคาร ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

ด้วยงานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ไ้ด้รับแจ้งจาก ประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ ๓ ว่า 
พบงูในบริเวณ บ่้้าน

ในการนี้ ทาง พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง 

จึงได้เข้าตรวจสอบ พบเป็นงู ทางมะพร้าว
และได้จับเพื่อนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
29 สิงหาคม 2560

 ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้ดำเนินกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ ประชาชนในตำบลต้นธง ตลอด สัปดาห์ ที่ผ่านมา

ในการนี้ จึงขอนำเสนอภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
เพื่อเผยแพร่ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราาบโดยทั่วกัน

08 สิงหาคม 2560

แนะ นำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันเทศบาลตำบลต้นธง

๑. นายอาทิตย์ ปริเตนัง             เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

๒. นายสุภชัย  โพธิ                 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

๓. นายยงยุทธ  พนาดร             พนักงานขับรถกู้ชีพ - กู้ภัย

๔. นายณัฐวุฒิ  สุทธิธง             พนักงานขับรถกู้ชีพ - กู้ภัย

๕. นายพงษ์พันธ์  สุริยะธง          พนักงานขับรถดับเพลิง

๖. นายนัธพงศ์  รื่นอารมณ์          พนักงานขับรถดับเพลิง

๗. นายนพวรรณ  เฟื่องศิลป์         ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๘. นายสุทธิเกียรติ  ตีแก้ว           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๙.  นายวิทยา  ปันทะธง             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๐.  นายวิษณุ  ริยาธง               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๑. นายพีรพงษ์  ภิญโญทอง       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๒. นายกฤษฎา  ธรรมพิงค์          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

๑๓. นายหัสนัยน์  กันธิยะ             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
08 สิงหาคม 2560

วันศุกร์ ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการอบรมฟื้นฟูผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น จังหวัดลำพูน ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR เดิม)

ในการนี้ พนักงาน เจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้เข้าร่วม กิจกรรมการอบรม
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลลำพูน

16 ธันวาคม 2559

วันพุธ ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงหน้าดินภายในบริเวณแปลงเกษตรของโรงเรียน โดยการนำน้ำ EMมารดภายในแปลงเกษตรเพื่ิอฟื้นฟูหน้าดินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลต้นธง ได้นำรถบรรทุกน้ำ และ เจ้าหน้าที่ เข้าดำเนินการรดน้ำ EM เพื่อเป็นปรับปรุงหน้าดินภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการฟื้นฟู หน้าดินต่อไป

14 ธันวาคม 2559

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (30 รายการ)