แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

จิตอาสาพระราชทาน " พัฒนาเนื่องในวันจักรี " ณ บริเวณวัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
(เวลา 09.30 น.)
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยจิตอาสาตำบลต้นธง เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน " พัฒนาเนื่องในวันจักรี " เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันสำคัญของชาติ วันจักรี 6 เมษายน 2564 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณวัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
********
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
06 เมษายน 2564

ร่วมกับ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม พืชผักสวนครัว และเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันอังคารที่ 6 เมษายน 2564
(เวลา 12.30 น.)
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นางสาวยลลดา วารีทิพย์ รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่ ร่วมกับคณะแม่บ้านมหาดไทย นำโดย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง คณะกรรมการพัฒนาสตรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้นำ อช. อสม. และองค์กรภายในตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน เพื่อเยี่ยมเยือน ให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการ มท.สร้างสุข (Happy Creation) & Lamphun go green ในพื้นที่ตำบลต้นธงทั้ง 11 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม พืชผักสวนครัว และเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
********
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
06 เมษายน 2564

“เทศบาลตำบลต้นธง เดินหน้าดำเนินโครงการ “ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน และ ทำจุดสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564” ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันอังคารที่ 30  มีนาคม  2564

 

“เทศบาลตำบลต้นธง เดินหน้าดำเนินโครงการ “ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน และ ทำจุดสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564” ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

 

        นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายกองสวัสดิการสังคม บูรณาการร่วมกับ กองส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงาน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลต้นธง กิจกรรม ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน  และ “โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564” โดยจัดกิจกรรม สาธิตวิธีการทำเสวียน และ การทำปุ๋ยอินทรีย์ พร้อมให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้ลงมือปฏิบัติจริง ในพื้นที่ตำบลต้นธง จำนวน 2 จุด ได้แก่ บ้านนายจันทร์  พลหินกอง หมู่ 1 และ บ้าน ร.ต.ถวิล กันทะวังค์ หมู่ 3

         สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เห็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญา ที่ว่า เสวียน “เรื่องเก่าไม่เล่าก็ลืม” และเป็นทางเลือกหนึ่งในการให้ความสำคัญถึงสภาพแวดล้อม อีกทั้งการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองในครัวเรือน ยังเป็นการช่วยลดมลภาวะ รวมทั้งเป็นการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

 

*************

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

30 มีนาคม 2564

จิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มขึ้นให้ผืนป่า วัดดอยขะม้อลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันจันทร์ที่  22 มีนาคม  2564  
 
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดยนายประกาศิต  รังสรรค์  ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มขึ้นให้ผืนป่า วัดดอยขะม้อลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย  เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ วัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
************
งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลต้นธง

 

22 มีนาคม 2564

โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)” ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2564

เวลา 09.00 น.

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)” ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้น เขตเลือกตั้งที่ 1 - 2 ร่วม 23 หน่วยเลือกตั้ง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ซึ่งมีคณะกรรมการประจำหน่วยประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ จำนวน 1 คน คณะกรรมการจำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน อสม.จำนวน 1 คน รวมเป็น 12 คน/หน่วยเลือกตั้ง โดยมีนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วย นายสมเพชร ปูระณะพงษ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง นายดุสิต จันทร์ผง, นายธนู ครั่งเนียม กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม

ในการนี้ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน ได้ให้การตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งร่วมสังเกตการณ์ และพบปะพูดคุยชี้แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564

********

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

19 มีนาคม 2564

จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยรองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่พนักงาน เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์และศาสนสถาน ร่วมกับอำเภอเมืองลำพูน นำโดยนายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองลำพูน เจ้าหน้าที่และพนักงาน อำเภอเมืองลำพูน ในกิจกรรมได้มีการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย และบริเวณเรือนประทับพัชรธรรม พร้อมทั้งร่วมกันทำจุดสาธิตปุ๋ยอินทรีย์ในวงเสวียน ตามโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะอินทรีย์ และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564 และโครงการส่งเสริมสนับสนุนประกอบสัมมาชีพในพื้นที่ตำบลต้นธง กิจกรรม ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ในหมู่บ้าน พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรณรงค์ให้กำจัดขยะด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

********

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 มีนาคม 2564

ร่วมงาน "วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" พร้อมทั้งรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันเสาร์ ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำเจ้าหน้าที่และพนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมงาน "วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ" พร้อมทั้งรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจการตำรวจ และ ผู้ช่วยเหลือในกิจการตำรวจ จากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 ตุลาคม 2563

จิตอาสา อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง และบริเวณสะพานสวนไผ่ในวัน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับตำรวจสายตรวจต้นธง ทำจิตอาสา อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง และบริเวณสะพานสวนไผ่ ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๔๐ - ๐๘.๓๐ น. และช่วงเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

09 ตุลาคม 2563

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง และบริเวณสะพานสวนไผ่ในวันจันทร์-ว,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ตำรวจสายตรวจต้นธง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร บริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง และบริเวณแยกสะพานสวนไผ่ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๔๐ - ๐๘.๓๐ น. และช่วงเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 ตุลาคม 2563

อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง และบริเวณสะพานสวนไผ่ในวันจันทร์-ว,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับตำรวจสายตรวจต้นธงอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง และบริเวณสะพานสวนไผ่ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๔๐ - ๐๘.๓๐ น. และช่วงเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 ตุลาคม 2563

จิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
 
เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง จัดให้มีจิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา ๐๖.๔๐ - ๐๘.๓๐ น. และช่วงเวลา ๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
24 กันยายน 2563

โรงพยาบาลลำพูนฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และการบัญชาการเหตุการณ์,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และการบัญชาการเหตุการณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงพยาบาลลำพูน เลขที่ ๑๗๗ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

โดยสมมติเหตุการณ์ เหตุไฟลุกไหม้ตู้อบความร้อนที่ตั้งอุณหภูมิ ๓๐๐ ํc และได้อบพลาสติก polypropylene ไว้ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ลืมปิดเครื่อง จนเกิดไฟไหม้ชิ้นงาน และไหม้ตู้อบความร้อน ณ ห้องปฎิบัติการกายอุปกรณ์ ชั้น ๒ ห้องปฎิบัติการกายอุปกรณ์ เป็นเหตุให้มีผู้รับบาดเจ็บ สำลักควัน และหมดสติจำนวนหนึ่ง ภายใต้การใช้แผนอัคคีภัย โดยคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับโรงพยาบาล ตามคำสั่งที่ ๑๑๘/๒๕๖๓ จำนวน ๑๔ คณะย่อย ปฎิบัติหน้าที่ตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยระดับโรงพยาบาล

มีหน่วยงานจากส่วนภาคราชการ  เข้าร่วมได้แก่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน , ฝ่ายงานจราจร ฝ่ายงานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน , ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ฝ่ายงานการแพทย์ฉุกเฉิน ชุดปฎิบัติการฉุกเฉิน Emergency medical services, EMS ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) , องค์กรเอกชน ได้แก่ สมาคมกู้ชีพ-กู้ภัยลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

27 สิงหาคม 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลต้นธงออกตรวจ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
คืนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓
 
เวลา ๒๒.๐๐ น.
 
เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลต้นธงออกตรวจคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังมิให้บุคคลในพื้นที่ออกนอกเคหะสถานในช่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ตามคำสั่งของอำเภอเมืองลำพูน ที่ ๑๔๘/๒๕๖๓
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
17 พฤษภาคม 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลต้นธงออกตรวจ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

คืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เวลา ๒๒.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลต้นธงออกตรวจคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังมิให้บุคคลในพื้นที่ออกนอกเคหะสถานในช่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ตามคำสั่งของอำเภอเมืองลำพูน ที่ ๑๔๘/๒๕๖๓

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

16 พฤษภาคม 2563

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลต้นธงออกตรวจ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

คืนวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เวลา ๒๒.๐๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบลต้นธงออกตรวจคัดกรองบุคคลเฝ้าระวังมิให้บุคคลในพื้นที่ออกนอกเคหะสถานในช่างเวลา ๒๒.๐๐ น. - ๐๔.๐๐ น. ตามคำสั่งของอำเภอเมืองลำพูน ที่ ๑๔๘/๒๕๖๓

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

15 พฤษภาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 7  (93 รายการ)