แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
223
เดือนนี้
5,644
เดือนที่แล้ว
6,527
ปีนี้
31,758
ปีที่แล้ว
69,099
ทั้งหมด
448,659
ไอพี ของคุณ
18.205.176.39

1
ลงพื้นที่่ สำรวจความเสียหาย พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่นาเกษตรกร หมู่ 7,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่  25 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลต้นธง โดย นายกรรรวี จินดาหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกฯ รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง เลขานุการสภาฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับตัวแทนเกษตรกร และสำรวจความเสียหาย เพื่อเตรียมหาแนวทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหา กรณีน้ำท่วมขังในที่นาของเกษตรกร พื้นที่หมู่ที่ 7 บ้านจักรคำภิมุข เนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา

 

ข่าวโดย :  ปชส.ทต.ต้นธง

25 พฤษภาคม 2565

ทต.ต้นธง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน กรณี ประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 22 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ นายกรรวี จินดาหลวง และ นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน กรณี ประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน ร้องทุกข์ขอช่วยเหลือแก้ไขปัญหาถนนในซอย 8 ถึงซอย 11 ชำรุดมีน้ำท่วมขัง"
ณ ศาลาเอนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 11 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน
****
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

23 พฤษภาคม 2565

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
เวลา 10.00 น.
????????????
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพลตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน หัวหน้าส่วนราชการฯ ในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ/ ผู้พิการ/ กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลต้นธง พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ และ เครื่องอุปโภค ชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตเบื้องต้น
????ในการนี้ กำนันตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ผอ.รพ.สต.ต้นธง พร้อมเจ้าหน้าที่ และ อสม.ในพื้นที่ ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
********
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
13 พฤษภาคม 2565

ร่วมกิจกรรม ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2565 (ประเพณีงานแปดเป็ง) ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.30 น.
????????????
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วย รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2565 (ประเพณีงานแปดเป็ง) เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในตำบลต้นธง ในการแสดงความเคารพ และสักการะ ปูชนียสถานที่เก่าแก่และสำคัญของจังหวัดลำพูน ทั้งยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
********
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
11 พฤษภาคม 2565

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน สำนักปลัด และกองส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน หลังเก่า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
????????????
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

26 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลต้นธง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล (24 เมษายน 2565)”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

เทศบาลตำบลต้นธง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล (24 เมษายน 2565)”
????????????
วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2564 (09.00 น.)
ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำคณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยได้อ่าน “สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันเทศบาล ประจำปี 2565" (วันที่ 24 เมษายน 2565) และ ได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ของเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลต้นธง
????????????
ข่าวโดย : ปชส. ทต.ต้นธง

24 เมษายน 2565

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลต้นธง จัดประชุมคณะทำงาน ศูนย์ฯ ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง
????????????
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลต้นธงได้จัดประชุมคณะทำงาน ศูนย์ฯ และรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่คณะทำงาน และขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลต้นธง
****
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
20 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมสืบสานประเพณี จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) 2565,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 19 เมษายน 2565
เวลา 14.30 น.
 
ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง นำคณะผู้บริหาร สภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป ตามประเพณีสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมืองล้านนา) ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการนี้ได้จัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการผู้อาวุโส เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป
*****
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
19 เมษายน 2565

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 11 เมษายน 2565
เวลา 13.30 น.
????????????
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย เลขานุการนายกฯ รองนายกฯ รองประธานสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าสำนักปลัด และเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 ซึ่งบูรณาการร่วมกันระหว่าง ฝ่ายปกครอง กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน/สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ตำบลต้นธง อสม. เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลต้นธง และจิตอาสา ตำบลต้นธง ณ จุดตรวจท่าจักร หมู่ที่ 5 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน ภายใต้มาตรการป้องกันคัดกรองโควิด-19
******
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

11 เมษายน 2565

เทศบาลตำบลต้นธง รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100%,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
เทศบาลตำบลต้นธง รณรงค์ สวมหมวกนิรภัย 100%
????????????????
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เทศบาลตำบลต้นธง มอบนโยบายให้แก่ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธง ให้ทุกคนที่ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ 100% เพื่อลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สิน
????????ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ต้นธง ทุกท่าน ได้ช่วยรณรงค์และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเคร่งครัดต่อไป
*******
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง
29 มีนาคม 2565

ทต.ต้นธง จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ 11/2565 (หมู่ที่ 8),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 25 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ตำบลต้นธง
*****
ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลยังได้นำบริการด้านต่าง ๆ ร่วมให้บริการประชาชน เช่น ให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้าง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร,พด. ฯลฯ จัดกิจกรรม ณ บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ (SML) หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธง เมืองลำพูน
****
ภาพ/ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

25 มีนาคม 2565

ทต.ต้นธง จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ 10/2565  (หมู่ที่ 2),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 24 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ 2 บ้านสันต้นธง ตำบลต้นธง
*****
ในการนี้หน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยผู้แทนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลต้นธง ผอ.โรงเรียนบ้านสันต้นธง ผู้แทน มจร. ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนหมู่ที่ 2 และ หน่วยงานในสังกัดเทศบาลยังได้นำบริการด้านต่าง ๆ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมใรครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ บริเวณ วัดสันต้นธง หมู่ที่ 2 ตำบลต้นธง เมืองลำพูน
****
ภาพ/ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

24 มีนาคม 2565

ทต.ต้นธง จัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ครั้งที่ 9/2565,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 23 มีนาคม 2565
เวลา 09.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ 7 บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง
*****
ในการนี้หน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยผู้แทนศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมพบปะให้คำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจของศูนย์ และ หน่วยงานในสังกัดเทศบาลยังได้นำบริการด้านต่าง ๆ เพื่อบริการให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น ให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ รับสมัครเด็กนักเรียนชั้นอภิบาล ให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้าง แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร สารปรับปรุงดิน ฯลฯ จัดกิจกรรม ณ บริเวณศาลา SML หมู่ที่ 7 บ้านจักรคำภิมุข ตำบลต้นธง เมืองลำพูน
****
ภาพ/ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง
23 มีนาคม 2565

ทต.ต้นธง ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 22 มีนาคม  2565

เวลา 09.00 น.

***

เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)  โดยมี  นายกรรวี จินดาหลวง  รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน  

*****

ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาล ยังได้ร่วมให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น ให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ รับสมัครเด็กนักเรียนชั้นอภิบาล ให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้าง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ จัดกิจกรรม ณ บริเวณศาลา SML หมู่ที่ 11 ตำบลต้นธง เมืองลำพูน

****

ภาพ/ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

22 มีนาคม 2565

ทต.ต้นธง ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านริมกวง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 21 มีนาคม  2565

เวลา 09.00 น.

***

เทศบาลตำบลต้นธง ดำเนินกิจกรรมการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566)  โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาล ทุกสำนัก/กอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมร่วมกับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนตำบลต้นธง หมู่ที่ 10 บ้านริมกวง  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธง ปี 2560-2565 รับฟังปัญหา ความต้องการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมการพัฒนาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ ร่วมกันเสนอโครงการฯ และคัดเลือกโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566  ร่วมทั้งบูรณาการความต้องการของพื้นที่กับหน่วยงานอื่น สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนเป็นรูปธรรมต่อไป

*****

ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาล ยังได้ร่วมให้บริการด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย เช่น ให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมาย รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับชำระภาษี รับชำระค่าธรรมเนียมขยะ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น  รับสมัครเด็กนักเรียนชั้นอภิบาล ให้คำปรึกษาด้านสิ่งปลูกสร้าง รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และแนะนำการใช้ แอปพลิเคชัน ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ของงานด้านสวัสดิการสังคม แจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจร และสาร พด. จัดกิจกรรม ณ บริเวณศาลา SML หมู่ 10 ตำบลต้นธง เมืองลำพูน

****

ภาพ/ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

21 มีนาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (155 รายการ)