ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการออกตรวจตู้ฟ้า ตามจุดติดตั้ง ณ พื้นที่ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้น

27 มีนาคม 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563
 
นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ได้ร่วมกับหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมโครงการพัชรธรรม สืบสานจิตวิญญาณลุ่มน้ำกวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อก่อสร้าง "ฝายพัชรธรรม" ชะลอน้ำ ณ ต.ต้นธง ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
24 มีนาคม 2563

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๑๔.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการตามมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้รับผิดชอบ ณ เขตบริเวณพื้นที่ชุมชนตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

17 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๓๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการตามมาตรการฉีดพ่นละอองน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้รับผิดชอบ ณ เขตบริเวณ โซน B พื้นที่ชุมชนตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

 

07 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เวลา ๐๙.๒๐ น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ ณ เขตบริเวณ โซน B พื้นที่ชุมชนภายในตำบลต้นธง โดยเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

06 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันเสาร์ ที่๒๕ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๐.๐๐น.

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ณ บริเวณโรงพยาบาลลำพูน หมู่ที่๑๑ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

27 มกราคม 2563

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓

เวลา ๑๖.๑๐ น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัดปลัด ได้รับแจ้งเหตุทางวิทยุสื่อสาร เหตุเพลิงไหม้สายเคเบิล ณ บริเวณด้านหลัง สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง จึงจัดรถบรรทุกน้ำ ๑ คัน ออกระงับเหตุ ซึ่งใช้เวลา ๓ นาที เพลิงจึงสงบ

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

23 มกราคม 2563

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง นำรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ณ บริเวณถนนเส้นริมกวง พื้นที่ บ้านริมกวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

21 มกราคม 2563

วันอาทิตย์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๓

นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พนักงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ล้างถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ บริเวณแยกท่าจักร จากนั้นได้ดำเนินการ ล้างถนนและลานจอดรถ ในบริเวณ โรงพยาบาลลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด "อาคาร ๑๐๐ ปี สธ" ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

19 มกราคม 2563

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ดำเนินการออกตรวจตู้ฟ้า ตามจุดติดตั้ง ณ พื้นที่ตำบลต้นธง

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้น

15 มกราคม 2563

วันอังคาร ที่๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ได้นำรถดับเพลิงดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบริเวณถนนสาธารณะ เพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ ( โซน B ) ณ บ้านริมกวง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

14 มกราคม 2563

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

นายประกาศิต รังสรรค์ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแป้น วางทุ่นไม้ไผ่ ณ บริเวณสะพานท่าจักร และบริเวณสะพานบ้านยู้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

20 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลตำบลต้นธง โดยนายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง จัดให้มีจิตอาสาจราจร อำนวยความสะดวกด้านการจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณสามแยกกู่แม่ย่าฮาย ถนนลำพูน-ป่าซาง ในวันจันทร์-วันศุกร์ ช่วงเวลา 06.40-08.30 น. และช่วงเวลา 15.30-17.00 น.
 
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง
29 สิงหาคม 2562

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลบ้านแป้น เทศบาลตำบลเวียงยอง โยธาธิการและผังเมือง ได้ร่วมกันกำจัดผักตบชวา ณ ลำน้ำกวง บริเวณสะพานท่าจักร

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

07 สิงหาคม 2562

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลต้นธง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ในเครือข่าย องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ เทศบาลตำบลต้นธง เทศบาลตำบลเวียงยอง เทศบาลตำบลบ้านแป้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สำนักงานโยธาธิการฯจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการกำจัดวัชพืช และ ผักตบชวา ณ บริเวณแม่น้ำกวง เขตพื้นที่ตำบลเวียงยองและตำบลต้นธงตั้งแต่สะพานวังไฮ จนถึงสะพานบ้านศรีเมืองยู้

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลต้นธง

02 สิงหาคม 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (60 รายการ)