แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
231
เดือนนี้
4,291
เดือนที่แล้ว
6,411
ปีนี้
53,707
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
401,509
ไอพี ของคุณ
3.235.179.111

"เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาพระราชทาน”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 (เวลา 09.00 น.)
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 (นายอาคม ณ ลำพูน) อสม. และจิตอาสาหมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดรมณียาราม (วัดกู่ละมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
******
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

15 ตุลาคม 2564

กองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสาธารณะ ซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 6 ตุลาคม 64 (เวลา 13.00 น.)
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ กองช่าง ทำการซ่อมแซมถนนสาธารณะ ในพื้นที่ซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง ให้อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในพื้นที่ดังกล่าว
07 ตุลาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (เวลา 09.30 น.)
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง

สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 และพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และได้มีการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางดำเนินการแก้ไขต่อไป การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

****************
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

20 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลต้นธง ตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 10 กันยายน 2564
เวลา 08.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลต้นธง ตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ที่เดินทางเข้าสู่เทศบาลฯ ทุกราย ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังคงแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้
ทั้งนี้ใคร่ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อไป
****************
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

10 กันยายน 2564

ทต.ต้นธง ร่วมกิจกรรม พัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำเหมือง พื้นที่หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 9 กันยายน 2564
(เวลา 09.00 น.)

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย เลขาฯ รองประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง เลขานุการสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ กำนันตำบลต้นธง คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านหมู่ที่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ ได้ร่วมกันพัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำเหมือง บริเวณถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน ให้ดูสะอาดตา ตามนโยบาย “ ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ต้นไม้ กิ่งไม้ มักจะเกิดการหักโค่นได้ง่าย ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้

**********
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

09 กันยายน 2564

เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นทื่ส่งมอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย และ ชุดธารน้้ำใจคนต้นธงไม่ทอดทิ้งกัน,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 3 กันยายน 2564 (เวลา 09.00 น)
เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ลงพื้นที่ พร้อมมอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธง ในการลงพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจ และส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ชุดธารน้ำใจต้านภัยโควิด-19 จากสภากาชาดไทย และชุดธารน้ำใจ “คนต้นธงไม่ทอดทิ้งกัน” ให้กับผู้ที่ต้องกักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตเทศบาลตำบลต้นธง จำนวน 60 ชุด โดยแบ่งออกเป็น 3 สาย ดังนี้
**สายที่ 1 สำนักปลัด และ กองสวัสดิการสังคม นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย รองประธานสภาฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดและกองสวัสดิการสังคม ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่
**สายที่ 2 กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา นำโดย นางอินทรา เขียวคำ รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย ประธานสภาฯ รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองการศึกษา และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ กองการศึกษา กองคลัง ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่
**สายที่ 3 กองช่าง และ กองส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายกรรวี จินดาหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่กองช่างและกองส่งเสริมการเกษตร ผู้นำชุมชน และ อสม.ในพื้นที่
******************
ข่าวโดย: ปชส.ทต.ต้นธง เมืองลำพูน
03 กันยายน 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 27  สิงหาคม  2564 (เวลา 09.30 น.)

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง 

สภาเทศบาลตำบลต้นธง  โดย นายบุญเลิศ  มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2  และพิจารณา ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 และ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้มีการนำเสนอปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อให้ที่ประชุมสภาฯ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางดำเนินการแก้ไขต่อไปการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

****************

ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

27 สิงหาคม 2564

ทต.ต้นธง ลงพื้้นที่มอบถุงยังชีพ ร่วมกับ กาชาดจังหวัดลำพูน และแม่บ้านมหาดไทย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยรองนายกฯ ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองประธานสภาฯ เลขาสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง และ ผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมกับ กาชาดจังหวัดลำพูน และ แม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพในการดำรงชีวิตประจำวัน ให้ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ที่ได้รับผลกระทบจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่หมู่ 3 หมู่ 5 และ หมู่ 7 ตำบลต้นธง รวมจำนวน 7 ราย
******************
ประสานการดำเนินการโดย : กองสวัสดิการสังคม
ข่าวโดย: ปชส.ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

05 สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการซ้อมแผนปัองกันและบรรเทาสาธา่รณภัย,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 3 สิงหาคม 2564
(เวลา 08.30 น.)

เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับงานปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านแป้น ซึ่งจัดให้มีการอบรมทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
*************
ข่าวโดย ปชส.ทต.ต้นธง

04 สิงหาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดพันตาเกิน หมู่ 5 ตำบลต้นธง ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
(เวลา 09.00 น.)

เทศบาลตำบลต้นธง โดยว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย นายกรรวี จินดาหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด กองช่าง กองส่งเสริมการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนวัดพันตาเกิน หมู่ 5 ตำบลต้นธง เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดเป็นสถานที่กักตัว สำหรับผู้ที่ต้องกักตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในลักษณะ Home Quarantine หรือ Community isolation
*******
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง เมืองลำพูน

30 กรกฎาคม 2564

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ที่เปราะบางในสังคม ตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
เวลา 08.00 น.

นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นร่วมกับ เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการสังคม พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง และ ผู้นำชุมชน ผอ.รพ.สต.ต้นธง อสม.ในพื้นที่ เยี่ยมดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเด็กหญิงสิริรัตน์ ขัติวัง อายุ 5 ปี พื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธง ที่ป่วยเป็นโรคลมชักชนิดรักษายาก บิดาหาเลี้ยงครอบครัวคนเดียวและได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือไปเมื่อกลางปี 2563 ซึ่งทางสำนักพระราชวังได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน จึงประสานมอบหมายให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมดูแล และเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาพระราชทานความช่วยเหลือ ต่อไป
ในการนี้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะฯ ยังได้เยี่ยมเยือนให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ ตำบลต้นธง (หมู่ 4,5,6) อีกจำนวน 5 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ น้ำดื่ม ผ้าห่ม ไข่ไก่ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

16 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลต้นธง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลต้นธง โดยว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลต้นธง อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบนท้องถนนที่เป็นแยกอันตราย และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ถนนสายลำพูน-ป่าซาง บริเวณแยกแม่ย่าฮาย และ บริเวณหน้าวัดสันต้นธง ในช่วงเวลาเร่งด่วน ช่วงเช้าเวลา 07.00 -08.00 น. ช่วงเย็นเวลา 16.00 – 17.00 น. เป็นประจำทุกวัน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
******
(ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง)

06 กรกฎาคม 2564

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจามจุรี) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังใหม่),เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
(เวลา 14.30 น.)
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร และ กำนันตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจามจุรี) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังใหม่) เพื่อให้มีความร่มรื่นและสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนที่มาติดต่อราชการ
**********
(ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง)
21 มิถุนายน 2564

ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ น้ำดื่ม ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 
นางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน แม่บ้านมหาดไทย นายอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นร่วมกับ เทศบาลตำบลต้นธง นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง และ ผู้นำชุมชน อสม.ในพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบางในสังคม ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ ตำบลต้นธง จำนวน 6 ราย พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ น้ำดื่ม ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น
******************
งานประชาสัมพันธ์ ทต.ต้นธง
09 มิถุนายน 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th
“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564”
************************
4 มิถุนายน 2564 (เวลา 09.30 น.) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการประชุม โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในพื้นที่ ยึดหลักความถูกต้อง สอดคล้อง เป็นไปตามระเบียบราชการ และข้อกฏหมายที่กำหนด
****************
งานประชาสัมพันธ์ ทต.ต้นธง เมืองลำพูน
04 มิถุนายน 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (113 รายการ)