ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เลขที่ 200 หมู่ 10  ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 053-534775  หมายเลขโทรสาร 053-563708


สายด่วนงานป้องกัน : 053-563710

 

FACEBOOK : เทศบาลตำบลต้นธง

 

แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ : ดาวน์โหลดเอกสาร