ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลารับชำระภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ สามารถไปติดต่อยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีดังกล่าวข้างต้น ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลต้นธง สอบถามเพิ่มเติม 053-534775-602สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เลขที่ 200 หมู่ 10  ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 053-534775  หมายเลขโทรสาร 053-563708


สายด่วนงานป้องกัน : 053-563710

 

FACEBOOK : เทศบาลตำบลต้นธง

 

แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ : ดาวน์โหลดเอกสาร

 

053-534775

สำนักงานเทศบาลต้นธง

053-563708

โทรสารประจำสำนักงานเทศบาล

053-563710

งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลต้นธง

 

เบอร์ติดต่อภายในสำนักงาน

ผอ.กองคลัง

612

กองคลัง

602

สำนักปลัด

603

กองสวัสดิการและสังคม

604

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

605

กองการศึกษา

606

กองช่าง

607

กองการเกษตร

608

 

สำนักงาน ทต.ต้นธง

053-534775

โทรสารเทศบาล

053-563708

งานป้องกันฯ

053-563710

สำนักปลัด

085-6949830

กองคลัง 

093-1396702

กองสวัสดิการ

089-8503026

กองการศึกษา

085-6951627

กองช่าง 

089-8502660

กองสาธารณสุขฯ

089-8502668

กองเกษตร

089-8504035

ห้องวิทยุ

053-563709

 

แผนที่เทศบาลตำบลต้นธง