ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป   เชิญชวน....เที่ยวงานประเพณีลอยโขมดตำบลต้นธง วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ วัดรมณียาราม(กู่ระมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง เลขที่ 200 หมู่ 10  ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์ 053-534775  หมายเลขโทรสาร 053-563708


สายด่วนงานป้องกัน : 053-563710


FACEBOOK : เทศบาลตำบลต้นธง


แบบคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ : ดาวน์โหลดเอกสาร