แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
229
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,547
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
49,701
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
535,348
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

รับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมรวบรวมและรายงานผลการนับคะแนน เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2566 เวลา 17.00 น
นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลประจำเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมติดตาม สถานการณ์การเลือกตั้ง และกำกับดูแลการรับมอบหีบบัตรเลือกตั้ง ตลอดจนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และผลการรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)
จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 5,505 คน จำแนกเป็นชาย 2,539 คน หญิง 2,966 คน โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ ผลการนับคะแนนจำนวนมาก ซึ่งผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ) มีดังนี้
ผู้สมัครจำนวน 3 คน
-หมายเลข 1 นายพัฒนา กันทาเดช 629 คะแนน
-หมายเลข 2 นายสุรัส บุรีรัตน์ 915 คะแนน
-หมายเลข 3 นางสุวภัทร สร่างโศรก 1,057 คะแนน
ในการนี้ เทศบาลตำบลต้นธง ได้มีการรายงานผลการนับคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งไว้ภายในบริเวณเทศบาลตำบลต้นธง และได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ facebook : ทต.ต้นธง เมืองลำพูน และ เว็บไซด์ www.tontong .go.th เพื่อให้ประชาชนผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน
✅????????????????
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง


 
06 มิถุนายน 2566