แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
191
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

1
อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะฯ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 27 มีนาคม 2566
เวลา 13.00 น.
????????????????????????
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ยุติธรรมจังหวัดลำพูน ประธาน ศกช.ตำบลต้นธง ประธาน ศกช. โรงเรียนวาย เค แคร์บริบาล คณะผู้ใกล่เกลี่ยจังหวัดลำพูน คณะทำงาน ศกช. ตำบลต้นธง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลต้นธง ร่วมให้การต้อนรับ นายเรื่องศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และคณะฯ ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลต้นธง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง ซึ่งการดำเนินงานด้านกระบวนการยุติธรรม ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมโดยง่าย ทำให้ประชาชน มีช่องทางเข้าถึงการอำนวยความเป็นธรรม ด้วยความสะดวก รวดเร็ว สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีในชั้นศาล
????????????????????
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

27 มีนาคม 2566

ทต.ต้นธง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 21 มีนาคม 2566 (09.00 น.)
เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพลตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน “เปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566” นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้
???? 1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปลูกผักสวนครัว ????2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลต้นธงปลูกผักไว้รับประทานเอง เพียงพอต่อการบริโภคใน ครัวเรือน ????3.เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมจากอาชีพหลักในครัวเรือน???? 4.เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ✅พร้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กำนันตำบลต้นธง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1-11 ตำบลต้นธง จัดกิจกรรม ณ บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ดำเนินงานโดย : กองส่งเสริมการเกษตร บูรณาการร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองสวัสดิการสังคม

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

21 มีนาคม 2566

กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว (ที่ว่างสร้างอาหาร เทศบาลตำบลต้นธง) ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัว (ที่ว่างสร้างอาหาร เทศบาลตำบลต้นธง) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตำบลต้นธง พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือน และสนับสนุนการลดรายจ่าย สร้างรายได้ในครัวเรือน ณ แปลงสาธิตที่ว่างสร้างอาหาร ด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
*****
ประสานงานโดย : กองส่งเสริมการเกษตร
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

10 มีนาคม 2566

ทต.ต้นธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566 8 ครั้งที่ 11,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566" ครั้งที่ 11

วันที่ 5 มีนาคม 2566 (13.30 น.)
เทศบาลตำบลตันธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน ตำบลต้นธง
***ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลฯ ได้นำบริการด้านต่างๆ ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน ตำบลต้นธง เมืองลำพูน


ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

05 มีนาคม 2566

ทต.ต้นธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 10,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

ทต.ต้นธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566" ครั้งที่ 10

วันที่ 5 มีนาคม 2566 (08.30 น.)
เทศบาลตำบลตันธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านปากล้อง ตำบลต้นธง
***ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลฯ ได้นำบริการด้านต่างๆ ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ ศาลาประชารัฐ หมู่ที่ 9 บ้านปากล้อง ตำบลต้นธง เมืองลำพูน โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

05 มีนาคม 2566

“เทศบาลตำบลต้นธง ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566”,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 09.30 น.)


ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง
สภาเทศบาลตำบลต้นธง โดย นายบุญเลิศ มหาบุญเป็ง ประธานสภาเทศบาลตำบลต้นธง ได้ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง เขต 1 และ เขต 2 ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
-เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565
 2 เรื่องการรับโอนพนักงานเทศบาล จำนวน 5 ราย แทนตำแหน่งที่ว่าง ได้แก่ นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง, นายพงศกร ยาทัญ หัวหน้าสำนักปลัด, นายประพันธ์ สาบุตร ผู้อำนวยการกองช่าง, นางสาวรจนา กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นางสาวณัฐริกา ประสงค์ทรัพย์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  **เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
***เรื่อง ที่เสนอใหม่
✅ 1. เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 สมัยแรก
✅ 2.เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
✅ 3. เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลต้นธง ประจำปี 2566
✅ 4.พิจารณาญัตติ เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (หมวดค่าครุภัณฑ์)
**ญัตติอื่น ๆ
การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
******
ข่าวโดย :ปชส.ทต.ต้นธง

28 กุมภาพันธ์ 2566

 "โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติด "ต้นธงเกมส์" ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

เทศบาลตำบลต้นธง จัดการแข่งขันกีฬา "โครงการกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลต้นธง ต้านภัยยาเสพติด "ต้นธงเกมส์" ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2566

วันอาทิตย์ที่ 26 ก.พ.66 เวลา 08.00 น.
เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มแม่บ้าน, กลุ่ม อสม. และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนในตำบลต้นธง ได้ร่วมกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาและส่งเสริม ให้สุขภาพ พลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่เยาวชนและประชาชนในตำบลต้นธง และคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม. ตำบลต้นธง คณะผู้นำท้องถิ่น ท้องที่เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธง เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชนและประชาชนในตำบลต้นธง ให้ห่างไกลยา เสพติดและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา รวมทั้งมุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ของท้องถิ่น โดย ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงานฯ ณ สนามโรงเรียนบ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ข่าวโดย ปชส.ทต.ต้นธง

26 กุมภาพันธ์ 2566

ทต.ต้นธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566" ครั้งที่ 9,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 (16.30 น.)

เทศบาลตำบลตันธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ 10 บ้านริมกวง ตำบลต้นธง

***ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลฯ ได้นำบริการด้านต่างๆ ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 10  บ้านริมกวง ตำบลต้นธง เมืองลำพูน โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

????????????

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

23 กุมภาพันธ์ 2566

ทต.ต้นธง"จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566" ครั้งที่ 7,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (08.30 น.)


เทศบาลตำบลตันธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง
***ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลฯ ได้นำบริการด้านต่างๆ ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ ศาลาประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ ตำบลต้นธง เมืองลำพูน โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
******
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

21 กุมภาพันธ์ 2566

“โครงการกีฬาสัมพันธ์ ภายในองค์กร ของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปี 2566” ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตาม “โครงการกีฬาสัมพันธ์ ภายในองค์กร ของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปี 2566” เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ภายในองค์กร ได้ประกอบกิจกรรมร่วมกัน พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ส่งเสริมให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ห่างไกลยาเสพติด มีความพร้อมและศักยภาพที่จะปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธาน นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงาน โดยแบ่งกลุ่มสีออกเป็น 4 กลุ่มสี ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีน้ำเงิน และสีเขียว ดำเนินการแข่งขันกีฬา 2 ชนิด คือ กีฬาวอลเล่ย์บอลผสม กีฬาเปตอง ชาย-หญิง จัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง
******
ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

20 กุมภาพันธ์ 2566

"ทต.ต้นธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566" ครั้งที่ 6,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

"ทต.ต้นธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2566" ครั้งที่ 6

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 (08.30 น.)

เทศบาลตำบลตันธง จัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะประชาชน สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  ในการเตรียมความพร้อมการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ  ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง

***ในการนี้หน่วยงานในสังกัดเทศบาลฯ ได้นำบริการด้านต่างๆ ร่วมให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ด้วย จัดกิจกรรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก) หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ตำบลต้นธง เมืองลำพูน โดยมีประชาชนให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

19 กุมภาพันธ์ 2566

ทต.ต้นธง ร่วมกับ กฟภ.จังหวัดลำพูน เปิด "โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เลียบลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธง" ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30


เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน จัดพิธีเปิด "โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เลียบลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธง" โดย มีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายบรรพต ธรรมสโรช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวรายงานฯ กำนันตำบลต้นธง กล่าวต้อนรับ** สืบเนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ตำบลต้นธง ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของอำเภอเมืองลำพูน ประสบปัญหาการผันน้ำเข้าพื้นที่เกษตรกรรม และจากการสำรวจของเทศบาลตำบลต้นธง พบว่า เกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่บริเวณลำเหมืองกลาง ชอย 3 หมู่ที่ 6 เชื่อมซอย 7 หมู่ที่ 8 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร ประกอบกับการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าว ต้องใช้เงินงบประมาณจำนวนมาก เกินกว่าศักยภาพของเทศบาลตำบลต้นธงที่จะดำเนินการได้ เทศบาลตำบลต้นธงจึงได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน โดยการก่อสร้างปักเสา - พาดสาย พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพื้นที่ใช้ไฟฟ้า เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ไฟฟ้าประกอบกิจการด้านเกษตรกรรม และรองรับความต้องการ การใช้ไฟฟ้าให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ลดภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ตลอดจนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เมื่อเกษตรกรใช้มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรแทนเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนชิน ช่วยเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ทำกินทางการเกษตรจากการใช้ไฟฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ 172 ไร่ 2 งาน เกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จำนวน 63 ราย วงเงินงบประมาณที่ใช้ดำเนินการทั้งสิ้น 4, 019,558.68 บาท (สี่ล้าน หนึ่งหมื่น เก้าพัน ห้าร้อย ห้าสิบแปดบาท หกสิบแปดสตางค์)
**โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน นายอำเภอเมืองลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลต้นธง หัวหน้าหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประธานหอการค้าจังหวัดลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธง รพ.สต.บ้านสันมะนะ อสม.และประชาชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ภาพ/ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

16 กุมภาพันธ์ 2566

เปิดโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตและโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง เปิดโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิตและโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลต้นธง กิจกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู้ โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด นายอัครเดช เทพจักร์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ประธานผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลต้นธง เข้าร่วมพิธีเปิด ????เทศบาลตำบลต้นธง ได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการและประชาชนตำบลต้นธงทุกกลุ่มวัย จึงได้จัดตั้งโรงเรียนวิชชาลัยคุณภาพชีวิต ขึ้นเพื่อดำเนินการภายใต้แนวคิดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและทุกกลุ่มวัยในครอบครัว ให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการดูแลตนเองและบุคคลอื่นในครอบครัว ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและประชาชนตำบลต้นธงทุกกลุ่มวัย พร้อมแนะนำผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้รู้จักและสามารถนำแอปพลิเคชัน Traffy Fondue มาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสาธิตแนะนำวิธีการทำปุ๋ยอินทรีย์ ในวงเสวียน ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมในการลดโลกร้อนร่วมกัน

ประสานการดำเนินงานโดย : กองสวัสดิการสังคม
ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

31 มกราคม 2566

ทต.ต้นธง จัดการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง/ลูกกรุง สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุตำบลต้นธง,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น.

เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธง จัดการประกวดร้องเพลง ลูกทุ่ง/ลูกกรุง สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของผู้สูงอายุตำบลต้นธง เข้าประกวดร้องเพลงในระดับอำเภอ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 ณ  ที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน โดย แบ่งประเภทการประกวด ดังนี้

  1. ประเภทลูกทุ่ง ชาย/หญิง อายุ 60-64 ปี และ อายุ 65 ปีขึ้นไป
  2. ประเภทลูกกรุง ชาย/หญิง อายุ 60-64 ปี และ อายุ 65 ปีขึ้นไป

ผลการประกวด* ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งชาย อายุ 60-64 ปี ได้แก่ นายฉลอง อินใจ หมู่ที่ 5 บ้านพันตาเกิน

ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งชาย อายุ 65 ปีขึ้นไป ได้แก่ นายเมืองดี วงค์วิลาส หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ

ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งหญิง อายุ 60-64 ปี ได้แก่ นางอนงค์ ยาจันทร์ หมู่ที่ 6 บ้านสันมะนะ

ผู้ชนะเลิศ ประเภทลูกทุ่งหญิง อายุ 65 ปี ขึ้นไป ได้แก่ นางอัญชลี ใจศรี หมู่ที่ 7 บ้านจักรคำภิมุข และ ผู้ชนะเลิศประเภทลูกกรุงชาย อายุ 65 ปี ขึ้นไป ได้แก่ นายประสิทธิ์ คงสมัย หมู่ที่ 10 บ้านริมกวง

โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธง ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีผู้สูงอายุในพื้นที่ ตลอดจนกองเชียร์ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก  ณ ลานกิจกรรมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

*****

ข่าวโดย : ปชส.ทต.ต้นธง

23 มกราคม 2566

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลต้นธง ต้อนรับและรับคำแนะนำการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน จากผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ,เทศบาลตำบลต้นธง,tontong.go.th

วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลต้นธง ได้ต้อนรับและรับคำแนะนำการปฏิบัติงานยุติธรรมชุมชน จากผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ  ตามนโยบายขับเคลื่อนการบริหารงานแบบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกระทรวงยุติธรรม  ในการนี้ ว่าที่ร้อยเอกปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลต้นธงได้ร่วมต้อนรับและรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ 

23 มกราคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (85 รายการ)