แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลต้นธง10 มี.ค. 2566
2รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256627 ก.พ. 2566
3การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตปี 25657 เม.ย. 2565
4แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256530 มี.ค. 2565
5รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256426 เม.ย. 2564
6รายงานผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงในการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน รอบ 6 เดือนปี29 พ.ค. 2563
7การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256314 พ.ค. 2563

1