แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
191
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1รายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระดับองค์กร)20 ธ.ค. 2565
2รายงานผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256523 พ.ย. 2565
3ประชุมเพื่อพิจารณาปรับยกร่างเทศบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลต้นธงในปัจจุบัน11 ส.ค. 2565
4รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ของเทศบาลต้นธงประจำปีพ.ศ.256517 มิ.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบ256517 มิ.ย. 2565
6รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2565-มีนาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 มิ.ย. 2565
7รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของเทศบาลตำบลต้นธงประจำปี 256422 เม.ย. 2565
8รายงานแสดงผลการปฏิงานในรอบหนึ่งปี ประจำปี 256429 มี.ค. 2565
9ประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดลำพุน24 ก.พ. 2565
10งานนิติการ ร่วมกับกองช่าง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเหตุฝนตกจากหลังคาบ้านเพื่อนบ้านตกลงที่ดิน ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินข้างเคียง พื้นที่หมู่ที่ 621 ก.พ. 2565
11งานนิติการ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน จากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า บริเวณทุ่งนาด้านหลังโรงแรมสตาร์อินน์ หมู่ที่ 221 ก.พ. 2565
12เทศบาลตำบลต้นธงได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 21 ก.พ. 2565
13เทศบาลตำบลต้นธงร่วมอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน21 ก.พ. 2565
14กิจกรรม SportDay ทต.ต้นธง11 ก.พ. 2565
15รายงานการติดตามและประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
16ขอประชาสัมพันธ์ กิจกรรม SportDay ทต.ต้นธง10 ก.พ. 2565
17สรุปสถิติการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 ก.พ. 2565
18สถิติการปฏิบัติงานกองช่าง26 พ.ย. 2564
19รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความพึ่งพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25642 พ.ย. 2564
20รายงานผลการดำเนินงานการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256412 ต.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|