แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
171
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
2บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
3บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.256616 มี.ค. 2566
4ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อลอดเหลี่ยมบริเวณบ้านป้าคำถึงท่าสูบ(บ้านลุงแสง)วางท่อลอดเหลี่ยม คสล.24 ก.พ. 2566
5ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 20,000 กิโลกรัม10 ก.พ. 2566
6รายงานการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ต.ค. 2565
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบอาคาร สนง.เทศบาล ต.ต้นธง27 ก.ย. 2565
8เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256622 ก.ย. 2565
9เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 ก.ย. 2565
10ประกาศจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลต้นธง9 ก.ย. 2565
11ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25653 พ.ค. 2565
12รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
13ออกพื้นที่ สำรวจวัดพื้นที่ปั๊มน้ำมัน หมู่ที่ 11 ต.ต้นธง15 มี.ค. 2565
14การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 256521 ก.พ. 2565
15เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256510 ก.พ. 2565
16ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25643 ก.พ. 2565
17การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256431 ม.ค. 2565
18รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256427 ม.ค. 2565
19สัญญาซื้อขายรถบรรทุกขยะ-งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯปี-65-ทต.ต้นธง21 ม.ค. 2565
20รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ม.ค. 2565

1 2   >>  >|