แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
217
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,547
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
49,701
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
535,348
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1ประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาพฤติกรรมบุคคล กรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน ว่ามีบุคคลเพศชายอายุ 21 ปี อยู่หมู่ที่ 11 บ้านสันมหาพน28 ธ.ค. 2565
2 การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านศรีย้อย ในการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นผลผลิตการเกษตร ในพื้นที่ตำบลต้นธง17 พ.ย. 2565
3การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 5 บ้านพันตาเกิน ในการก่อสร้างโรงอบลดความชื้นพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลต้นธง17 พ.ย. 2565
4ลงพื้นที่ตรวจสอบ ปัญหาคนไร้ที่พึ่ง ข้างลำเหมืองไม้แดง เพื่อพิจารณา ให้ความช่วยเหลือและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่17 พ.ย. 2565
5ประชุมเพื่อพิจารณาปรับยกร่างเทศบัญญัติฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับสภาพปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่ตำบลต้นธงในปัจจุบัน11 ส.ค. 2565
6ผลการดำเนินงาน เรื่อง การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการสร้างกำแพงสูง หมู่ที่ 1 ตำบลต้นธง (ข้างวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับ นิติกร ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีมีการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างกำแพงสูงเกินกำหนด อาจเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง24 มิ.ย. 2565
7ร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่11 บ้านสันมหาพน ตำบลต้นธง23 พ.ค. 2565
8ประชุมเชิงปฏิบัติการและตรวจสอบ แรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองในจังหวัดลำพุน24 ก.พ. 2565
9งานนิติการ ร่วมกับกองช่าง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเหตุฝนตกจากหลังคาบ้านเพื่อนบ้านตกลงที่ดิน ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินข้างเคียง พื้นที่หมู่ที่ 6 ตำ21 ก.พ. 2565
10งานนิติการ สำนักปลัด ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุร้องเรียน จากการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า บริเวณทุ่งนาด้านหลังโรงแรมสตาร์อินน์ หมู่ที่ 221 ก.พ. 2565
11เทศบาลตำบลต้นธงได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เข้าร่วมอบรมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256521 ก.พ. 2565
12เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมอบรมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting หัวข้อ การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน21 ก.พ. 2565
13ผลการดำเนินงาน2 ก.ค. 2564

1