แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
228
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,547
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
49,701
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
535,348
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1สถิติการปฏิบัติงาน กองคลัง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 256619 เม.ย. 2566
2สถิติการปฏิบัติงาน กองส่งเสริมการเกษตร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25653 เม.ย. 2566
3สถิติการปฏิบัติงาน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25653 เม.ย. 2566
4สถิติการปฏิบัติงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25663 เม.ย. 2566
5สถิติการปฏิบัติงาน กองช่าง รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25663 เม.ย. 2566
6สถิติการปฏิบัติงาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25653 เม.ย. 2566
7สถิติการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25663 เม.ย. 2566
8สถิติการปฏิบัติงาน งานป้องกันและบรรเทาสาณารณภัย ประจำปีงบประมาณ 25653 เม.ย. 2566
9สถิติการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25653 เม.ย. 2566
10สถิติการปฏิบัติงาน กองสวัสดิการสังคม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 25663 เม.ย. 2566
11สรุปสถิติข้อมูลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ปี 256529 ธ.ค. 2565
12สถิติการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม2564 - กันยายน2565) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม4 เม.ย. 2565
13สถิติการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม2564 - กันยายน2565) กองส่งเสริมการเกษตร4 เม.ย. 2565
14สถิติการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม2564 - กันยายน2565) กองสวัสดิการสังคม4 เม.ย. 2565

1