แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
191
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1บันทึกข้อตกลงความร่วมการพัฒนาที่ดินเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ระหว่่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กับ เทศบาลตำบลต้นธง2 พ.ค. 2565
2บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการในจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 256526 เม.ย. 2565
3Mou บันทึกข้อตกลง โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี 5 ส20 ส.ค. 2564
4MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัยของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน21 พ.ค. 2564
5MOU การป้องกันการเผาในที่โล่งและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลต้นธง19 พ.ค. 2564

1