แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
227
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,547
เดือนที่แล้ว
5,671
ปีนี้
49,701
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
535,348
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1บัญชีข้อมูล สนามกีฬา10 มิ.ย. 2565
2เผยแพร่การยืมอุปกรณ์10 มิ.ย. 2565
3เอกสารรวบรวมข้อมูล เรื่องราว ประวัติศาสตร์ วัด/หมู่บ้าน ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลต้นธง23 ธ.ค. 2564
4สรุปข้อมูลสถิติ สนามกีฬา 256411 ส.ค. 2564
5มีการเผยแพร่ ยืมอุปกรณ์กีฬา 25648 ก.ค. 2564
6บัญชีข้อมูล สนามกีฬา LPA 25641 มิ.ย. 2564
7รับฟังการบรรยายการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19ฯ ผ่าน Facebook Live30 เม.ย. 2564
8ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 25642 เม.ย. 2564
9ตรวจคัดกรองโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง17 มี.ค. 2564
10การจัดประชุมพนักงานเทศบาล ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงานการป้องกันโรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก17 มี.ค. 2564

1