แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
83
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
6,765
เดือนที่แล้ว
6,250
ปีนี้
63,982
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
549,629
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2/256618 ก.ย. 2566
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/256626 มิ.ย. 2566
3แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธง ปี 2566-257026 ม.ค. 2566
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 5) 19 ส.ค. 2565
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) 19 ส.ค. 2565
6แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-7030 พ.ย. 2564
7รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธง ประจำปี 256418 ส.ค. 2564
8 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลต้นธง22 เม.ย. 2564
9แผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 (ครั้งที่ 3)20 เม.ย. 2564
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่ ๓) แก้ไข 28 ก.ย. 2563
11ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. ๒4 ส.ค. 2563
12แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ครั้งที่3) เทศบาลตำบ14 พ.ค. 2563
13การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ เทศบาลตำบลต้นธง9 ต.ค. 2562
14ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที6)1 เม.ย. 2562
15แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไข เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง(ฉบับที่5)13 พ.ย. 2561
16ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง(ฉบับที5)13 พ.ย. 2561
17แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลต้นธง31 ส.ค. 2561
18ประกาศและอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓) (ฉบับที่ ๔)29 มิ.ย. 2560
19ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๓)(ฉบับที่ ๓)14 ธ.ค. 2559
20แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลต้นธง28 พ.ย. 2559

1 2   >>  >|