แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
6,765
เดือนที่แล้ว
6,250
ปีนี้
63,982
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
549,629
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
2หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
3หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
4หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
5หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 25661 มี.ค. 2566
6หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
7หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
8หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
9หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
10หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 256527 ธ.ค. 2564
11หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร24 ธ.ค. 2563
12หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร18 ธ.ค. 2563
13การพัฒนาบุคลากร15 ธ.ค. 2563
14หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร20 ต.ค. 2563
15หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ16 ต.ค. 2563

1