แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
191
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่1)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256610 ม.ค. 2566
2รายงานการรับ-จ่ายเงินของเทศบาลตำบลต้นธง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256517 ต.ค. 2565
3รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256512 ต.ค. 2565
4รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25655 ก.ค. 2565
5รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256419 เม.ย. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25658 เม.ย. 2565
7รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25656 ม.ค. 2565
8รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25646 ต.ค. 2564
9รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ประจำปี งปม.25642 ก.ค. 2564
10รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25647 เม.ย. 2564
11งบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25644 ม.ค. 2564
12การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256310 พ.ย. 2563
13รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)2 ก.ค. 2563
14รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 256310 เม.ย. 2563
15รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 256310 ม.ค. 2563
16การจัดทำงบฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256231 ต.ค. 2562
17แผนการใช้จ่ายเงินรวมปีงบประมาณ-2562 24 มิ.ย. 2562
18รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ-256220 มิ.ย. 2562
19งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 256131 ต.ค. 2561
20รายจ่ายจริง เดือน เมษายน 2561.- กันยายน 2561 ปี 25611 ต.ค. 2561

1 2   >>  >|