แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
187
เมื่อวานนี้
310
เดือนนี้
7,915
เดือนที่แล้ว
7,915
ปีนี้
18,338
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
503,985
ไอพี ของคุณ
3.236.241.39

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดการโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นธง9 ก.พ. 2566
2ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ.256622 ม.ค. 2566
3ประกาศห้ามเผาจังหวัดลำพูน ปี 25664 ม.ค. 2566
4แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256627 ต.ค. 2565
5การรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
6ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
7ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มิ.ย. 2565
8ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 2565
9แต่งต้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา2 พ.ค. 2565
10ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม30 มี.ค. 2565
11ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง30 มี.ค. 2565
12ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มี.ค. 2565
13เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและตณะทำงานขับเคลื่อนยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธง ITA28 ก.พ. 2565
14ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลต้นธง พ.ศ.256411 ก.พ. 2565
15แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลต้นธง20 ธ.ค. 2564
16ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
17ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.256524 พ.ย. 2564
18ประกาศฯ- เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"26 ต.ค. 2564
19ยกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด25 ต.ค. 2564
20เทศบัญญัติ-เรื่องงบประมาณรายจ่าย-เพิ่มเติม-ฉบับที่-1-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.256427 ก.ย. 2564

1 2 3 4 5.....   >>  >|