แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
6,765
เดือนที่แล้ว
6,250
ปีนี้
63,982
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
549,629
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.256610 พ.ย. 2566
2ประกาศการจัดตั้งศูนย์ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service : Oss31 ต.ค. 2566
3คำสั่งระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์27 ต.ค. 2566
4เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569)29 ก.ย. 2566
5ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง26 เม.ย. 2566
6ประกาศวิธีการแสดงใบอนุญาต โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 256610 มี.ค. 2566
7ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง กำหนดการโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลต้นธง9 ก.พ. 2566
8ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์24 ม.ค. 2566
9ประกาศเทศบาลตำบลต้นธง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พ.ศ.256622 ม.ค. 2566
10ประกาศห้ามเผาจังหวัดลำพูน ปี 25664 ม.ค. 2566
11หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลต้นธง6 ธ.ค. 2565
12แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256627 ต.ค. 2565
13การรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
14ยกเลิกการรับโอนพนักงานเทศบาล / พนักงานส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการประเภทอื่น11 ส.ค. 2565
15ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มิ.ย. 2565
16ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม9 มิ.ย. 2565
17แต่งต้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา2 พ.ค. 2565
18ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม30 มี.ค. 2565
19ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง30 มี.ค. 2565
20ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด15 มี.ค. 2565

1 2 3 4 5.....   >>  >|