แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
81
เมื่อวานนี้
276
เดือนนี้
6,765
เดือนที่แล้ว
6,250
ปีนี้
63,982
ปีที่แล้ว
68,746
ทั้งหมด
549,629
ไอพี ของคุณ
18.206.12.157
นายอัครเดช เทพจักร์
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
093-1314337

นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
089-8538537


นายพงศกร ยาทัญ
หัวหน้าสำนักปลัด
0840460599

นางสาวกนกกาญจน์ มะลาง
รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
089-8538537

นายประพันธ์ สาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
0817069752
นางสาวนุชจรีพันธุ์ คงจิตงาม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวหัทยา วงศ์ราษฎร์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0861804693
นางสาวพิราวรรณ ยองจา
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
0979194156

นายสุเมธี เทพมณี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0884037987