แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
159
เมื่อวานนี้
222
เดือนนี้
5,117
เดือนที่แล้ว
5,468
ปีนี้
36,149
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
383,951
ไอพี ของคุณ
34.236.36.94

E-sevices-:- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเลื่อนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโรงพยาบาลลำพูน 
-:- เทศบาลตำบลต้นธง ขอความร่วมมือประชาชนชาวตำบลต้นธง ร่วมกันรักษามาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 
-:- ประกาศอำเภอเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงครั้งแรก 
-:- สรุป ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- “เทศบาลตำบลต้นธง ซักซ้อมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้ง และรวบรวม รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง” ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
-:- “เทศบาลตำบลต้นธง” จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 5/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง 
-:- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
-:- เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนงานราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2564  
-:- “เทศบาลตำบลต้นธง” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลต้นธง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
-:- ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้ที่เปราะบางในสังคม ตำบลต้นธง
เทศบาลตำบลต้นธง อำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นจามจุรี) เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังใหม่)
ลงพื้นเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ น้ำดื่ม ผ้าห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
ร่วมพิธีทางศาสนา กิจกรรมใส่บาตรถวายไทยทาน พระเณร ณ วัดรมณียาราม (กู่ละมัก)

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุข 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุข 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โครงกราตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล(เทศกาลสงกรานต์ 2564) งานป้องกัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงกราตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล(เทศกาลสงกรานต์ 2564) งานป้องกัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเสื้อชูชีพ พร้อมปัก ทต.ต้นธง โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะ งานป้องกัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 ม.8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.7 ช่วงที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณข้างรพ.สต.ต้นธง ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณถนนหลังวัดสันต้นธง ม.2 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
-:- ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
-:- ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
-:- โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
-:- ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 

หอศิลป์ภาพเขียน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง
หอศิลป์ สล่าเลาเลือง
ประเพณีลอยโขมด


ปลอกหมอนอิง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ
ปลาส้มสมุนไพรทอด
ผ้าไหมยกดอก
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม