แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
160
เมื่อวานนี้
205
เดือนนี้
6,151
เดือนที่แล้ว
7,013
ปีนี้
62,580
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
410,382
ไอพี ของคุณ
34.207.247.69

E-sevices-:- โรงพยาบาลลำพูน จัด "สัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซืนโควิด-19" 
-:- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เปิดให้บริการ Walk in ฉีดวัคซีนโควิด-19 
-:- แบบประเมินความพึ่งพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-:- รพ.ลำพูน เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด19 เข็ม 3 จำนวน 500 คน/วัน  
-:- รพ.ลำพูน ให้บริการฉีดวัคซืนโควิด-19 เข็มที่ 1 เช็มที่ 2 Walk in วันละ 500 คน 
-:- กำหนดการจัดกิจกรรม และหลักเกณฑ์การประกวด ในงานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 7 ประจำปี 2564 
-:- โรงพยาบาลลำพูน เปิดฉีดวัคซืนโควิดเข็มที่ 1 วันละ 1,200 คน 
-:- ข่าวดี..สำหรับ แรงงานข้ามชาติ 3 สัญขา่ติ  
-:- โรงพยาบาลลำพูน เปิดให้บริการเจาะเลือด ตรวจแล็บล่วงหน้า ก่อนวันนัด 7 วัน 
-:- โรงพยาบาลลำพูน ให้บริการ ตรวจระดับภูมิคุั้มกันหลังฉีดวัคซืนโควิด-19 

เทศบาลตำบลต้นธง มอบรางวัลและโล่รางวัล ผู้ขนะการประกวดภาพถ่ายงาน ประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 7
เทศบาลตำบลต้นธง ร่วมสืบสานประเพณีลอยโขมด ครั้งที่ 7
ทต.ต้นธง ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่ตำบลต้นธง"
ทต.ต้นธง เปิดเส้นทางท่องเที่ยวรอบปฐมฤกษ์ และร่วมประกอบพิธีแห่พระอุปคุต
"เทศบาลตำบลต้นธง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน”
กองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนสาธารณะ ซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนน ซ.5(โดยก่อสร้างถนน คสล.แทยของเดิม) ม.4 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.10 ม.11 บ้านสันมหาพน 
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- ประกาศ ยกเลิก การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 ม.8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.7 ช่วงที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณข้างรพ.สต.ต้นธง ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณถนนหลังวัดสันต้นธง ม.2 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
-:- ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
-:- ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
-:- โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
-:- ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 

หอศิลป์ภาพเขียน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง
หอศิลป์ สล่าเลาเลือง
ประเพณีลอยโขมด


ปลอกหมอนอิง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ
ปลาส้มสมุนไพรทอด
ผ้าไหมยกดอก
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม