ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบภาษีรายการที่ดินประจำปี 2561-2564 และ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ. เทศบาลตำบลต้นธง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคมคม 2561 เป็นต้นไป

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2561
เวลา 09:00 น.

ด้วยเทศบาลตำบลต้นธง นายประกาศิต รังสรรค์ ปลัดเทศบาลตำบลต้นธง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง พร้อมด้วยพนักงานราชการ เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน จังหวัดเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 8/2561โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ลานหน้าวัดกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ยังได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ "ลำพูนเมืองสะอาดปราศจากโฟม (No Foam)" ในแต่ละตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสู่ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" อันเป็นการขยายผลพัฒนาต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดลำพูนได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาดระดับประเทศ ต่อไป

น.ส ทิพย์วรรณ ไพรสิงห์ ;รายงานข่าวงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธง

 

วันจันทร์ ที่21 พฤษภาคม 2561

ด้วยงานป้องกันฯเทศบาลตำบลต้นธง ร่วมกับ สท.หมู่7 และชาวบ้านหมู่7 บ้านจักคำภิมุข ร่วมกันตัดต้นไม้ที่ล้มขวางถนนหมู่5 บ้านพันตาเกิน หมู่7 บ้านจักคำภิมุข เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา เกิดพายุลมแรงทำให้ต้นไม้โค้นล้ม


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ต่อเนื่อง)ประจำปีงปม.61 
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน(ต่อเนื่อง)ประจำปี งปม.61  
ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณซอย 3 หมู่บ้านคันทรีโฮม ม.4 
ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณซอย 1 ลำเหมืองริมปิง ม.6 ฯ 
ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างถนน คสล บริเวณซอย 4-2 เชื่อมซอย 4-1 ม.9 บ้านปากล้อง 
ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำซ.ข้างวัดสันต้นธง(ทางทิศเหนือ)ม.1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพันตาเกิน ม.5 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเมรุคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สันมะนะ ม.8 
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 4-1 บ้านปากล้อง หมู่ 9 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูแบบมีฝาปิด ซ.8 (หลังศูนย์การศึกษานอก รร.) บ้านสันมหาพน ม.11 
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ลำเหมืองสันประดู่ ซอย 8 บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องเก็บของ คสล 1 ชั้น บริเวณ สนง.เทศบาลต.ต้นธง หมู่ 10 
โครงการจ้างเหมาจัดทำเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว 

      คู่มือประชาชน   facebook   จัดหางานลำพูน                                                Untitled-2