แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็น

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
188
เดือนนี้
4,357
เดือนที่แล้ว
5,340
ปีนี้
47,362
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
395,164
ไอพี ของคุณ
3.236.13.53

E-sevices-:- โรงพยาบาลลำพูน จัดโปรฉีดวัคซืิน 1 แถม 1 
-:- เทศบาลตำบลต้นธง รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นระดับจังหวัด ด้านส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
-:- ขอเลื่อนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 2 โรงพยาบาลลำพูน 
-:- ขอเชิญชวนประชาชน ดาวน์โหลด App พ้นภัย PhonPhai 
-:- ขอเลื่อนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 โรงพยาบาลลำพูน (26-31 สิงหาคม 2564) 
-:- ขอเลื่อนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 โรงพยาบาลลำพูน 
-:- ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การเลื่อนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด 19 ของโรงพยาบาลลำพูน 
-:- เทศบาลตำบลต้นธง ขอความร่วมมือประชาชนชาวตำบลต้นธง ร่วมกันรักษามาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 
-:- ประกาศอำเภอเมืองลำพูน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงครั้งแรก 
-:- สรุป ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง (อย่างไม่เป็นทางการ) 

เทศบาลตำบลต้นธง ตรวจคัดกรองป้องกันโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง
ทต.ต้นธง ร่วมกิจกรรม พัฒนา ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำเหมือง พื้นที่หมู่ 8 บ้านใหม่สันมะนะ
เทศบาลตำบลต้นธง ลงพื้นทื่ส่งมอบชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย และ ชุดธารน้้ำใจคนต้นธงไม่ทอดทิ้งกัน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่่ 2 ประจำปี 2564
ทต.ต้นธง ลงพื้้นที่มอบถุงยังชีพ ร่วมกับ กาชาดจังหวัดลำพูน และแม่บ้านมหาดไทย
เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมการซ้อมแผนปัองกันและบรรเทาสาธา่รณภัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
-:- ประกาศ ยกเลิก การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ กองสาธารณสุข 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ กองสาธารณสุข 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม โครงกราตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล(เทศกาลสงกรานต์ 2564) งานป้องกัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงกราตั้งจุดบริการในช่วงเทศกาล(เทศกาลสงกรานต์ 2564) งานป้องกัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์-หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ สำนักปลัด 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 ม.8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.7 ช่วงที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณข้างรพ.สต.ต้นธง ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณถนนหลังวัดสันต้นธง ม.2 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
-:- ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
-:- ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
-:- โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
-:- ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 

หอศิลป์ภาพเขียน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง
หอศิลป์ สล่าเลาเลือง
ประเพณีลอยโขมด


ปลอกหมอนอิง ผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ
ปลาส้มสมุนไพรทอด
ผ้าไหมยกดอก
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictกองบริหารข้อมูลตลาดแรงงานปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดลำพูนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


แผนที่สำนักงาน

ปฎิทินกิจกรรม

แบบสอบถาม