แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

แบบสำรวจความคิดเห็นระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

e-plannacc

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 06/01/2564
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
146
เดือนนี้
3,152
เดือนที่แล้ว
6,008
ปีนี้
17,879
ปีที่แล้ว
45,059
ทั้งหมด
365,681
ไอพี ของคุณ
3.238.174.50

E-sevices-:- สรุป ผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- “เทศบาลตำบลต้นธง ซักซ้อมพร้อมรับหีบบัตรเลือกตั้ง และรวบรวม รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง” ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 
-:- “เทศบาลตำบลต้นธง” จัดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 5/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลต้นธง 
-:- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเตรียมความพร้อม ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
-:- เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม “เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหัวหน้าส่วนงานราชการพบสื่อมวลชน/เครือข่ายสื่อออนไลน์/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2” ประจำปี 2564  
-:- “เทศบาลตำบลต้นธง” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลต้นธง ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
-:- ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
-:- เทศบาลตำบลต้นธง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน เข้าวัดทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุข ถวายเป็นพุทธบูชาฯ 
-:- เทศบาลตำบลต้นธง เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2564” 
-:- เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประเภททั่วไป 

จิตอาสาพระราชทาน " พัฒนาเนื่องในวันจักรี " ณ บริเวณวัดเหมืองง่า ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ร่วมกับ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย มอบถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ ผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม พืชผักสวนครัว และเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อน
“เทศบาลตำบลต้นธง เดินหน้าดำเนินโครงการ “ก่อไม้ไผ่จะถักสานงานเสวียน และ ทำจุดสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ จากขยะอินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปี 2564”
จิตอาสา ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มขึ้นให้ผืนป่า วัดดอยขะม้อลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย
โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)” ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลต้นธง
จิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณะประโยชน์และศาสนสถาน ณ วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง(โครงการเลือกตั้งฯ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง(โครงการเลือกตั้งฯ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้ง(โครงการเลือกตั้งฯ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภา ทต.ต้นธง สำนักปลัด 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถเครน ขนาด 25 ตัน โครงการกำจัดวัชพืชในแม่น้ำ ลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆ งานป้องกัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร จำนวน 6 รายการ งานป้องกัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือ กปน. ฯ โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธงและสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศ การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดฯ ประจำปี งปม.2563 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.เข้าที่สาธารณะ (ฝั่งตะวันตก) ม.8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 ม. 8 บ้านใหม่สันมะนะ 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน-ม่านปรับแสง จำนวน 4 ชุด กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ต.ต้นธง และสมาชิกสภาเทศบาล ต.ต้นธง 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 16 ม.8 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1 (ต่อเนื่อง) ม.7 ช่วงที่ 1 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณข้างรพ.สต.ต้นธง ม.3 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู พร้อมฝาปิดราง บริเวณถนนหลังวัดสันต้นธง ม.2 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงิน โครงการจัดทำและพัฒนาระบบเสียงไร้สายในพื้นที่ต.ต้นธง 
-:- ตารางแสดงวงเงิน จ้างเหมา จัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย 9 เดือน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561- 30 ก.ย.2562  
-:- ตารางแสดงวงเงิน งปม.จ้างเหมาจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะ 3 เดือน ต.ค.61-ธ.ค.61  
-:- โครงการว่างท่อระบายน้ำ คสล ซ.8 (ต่อจากเดิม) ม. 2  
-:- ตารางแสดงวงเงิน+คุณลักษณะโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ต่อเนื่อง)ประจำปี 2561 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 5 บ้านสันมหาพน หมู่ 11 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 9(เชื่อมหมู่ที่6) บ้านใหม่สันมะนะ หมู่ 8 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้าง รพ.สต.ต้นธง บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 
-:- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายเสาร์ สุภาธง ซอย 3 บ้านบ่อแฮ้ว หมู่ 3 

หอศิลป์ สล่าเลาเลือง
ประเพณีลอยโขมด
หอศิลป์ภาพเขียน อาจารย์ประสงค์ ลือเมือง


น้ำพริกตาแดง
ปลาส้มสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าฝ้าย
ระบบงานต่างๆร้องเรียน ร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริตตรวจเช็คอีเมล์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำรวจความพึงพอใจแจ้งไฟฟ้าแจ้งประปาสถิติอุบัติเหตุจองคิวออนไลน์ชำระภาษีลงทะเบียน ร้านอาหาร/โรงแรมลงทะเบียน สัตว์เลี้ยงลงทะเบียน ศูนย์เด็กเล็กลิ้งภายนอกกรมส่งเสริมกระทรวงมหาดไทยฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐictสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ปปชธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.สกรมจัดหางานสำนักประกันสังคมกรมบัญชีกลางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITAกรมสรรพากรจังหวัดเชียงใหม่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ